Transport ładunków niebezpiecznych

vidus-pavojingi

TRANSPORT ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH

Mają Państwo ładunek, który należy do kategorii niebezpiecznych ładunków (ADR)? Nasz profesjonalny zespół jest gotowy na wyzwania!

Nasze specjalistyczne pojazdy przewożące oraz dobrze wyszkolony i wykwalifikowany personel operatywnie przetransportuje ładunki niebezpieczne różnych klas, z wyjątkiem tych, które należą do klas 1, 2 i 7.

Staramy się zapewnić Państwu optymalne i jakościowe warunki przewozu ładunków niebezpiecznych, dlatego ciągle wzmacniamy swoje usługi koniecznymi akredytacjami, zaawansowanymi urządzeniami i systemami, które są potrzebne, aby zmaksymalizować bezpieczny i wolny od ryzyka transport ładunków.

OPIS USŁUGI

 • Ciężarówki mają pozwolenie i niezbędne wyposażenie dla przewożenia ładunków niebezpiecznych (ADR)
 • Kierowcy posiadają wymagane świadectwo kwalifikacji, potwierdzające przygotowanie kierowcy do przewozu ładunków niebezpiecznych według ADR
 • Przewozimy ładunki niebezpieczne różnych klas, z wyjątkiem klasy 1, 2 i 7

ZALECA SIĘ TRANSPORTOWAĆ

 • Materiały łatwopalnie w stanie stałym lub ciekłym

  Materiały łatwopalnie w stanie stałym lub ciekłym

 • Substancje utleniające lub toksyczne

  Substancje utleniające lub toksyczne

 • Materiały żrące i inne

  Materiały żrące i inne