UAB „ASA prekybos“ darbo našumo didinimas, įdiegiant E-verslo valdymo sprendimus“

  • UAB „ASA prekybos“ darbo našumo didinimas, įdiegiant E-verslo valdymo sprendimus“

    2016 m. lapkričio 3 d. UAB „Asa prekyba“ baigė įgyvendinti projektą pavadinimu UAB „ASA prekybos“ darbo našumo didinimas, įdiegiant E-verslo valdymo sprendimus“ iš dalies finansuotą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „E-verslas“. Įmonė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti iki 6.355,74 EUR nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), o paramos suma siekė 9.533,62 EUR. Bendra 7 mėn. trukmės projekto vertė pagal sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūrą sudaro 15.889,36 EUR.

    Projekto įgyvendinimo metu UAB ,,Asa prekyba“ įsidiegė inovatyvų ir kompleksinį elektroninį verslo sprendimą, optimizuojantį įmonės verslo procesus paslaugų srityje transporto ir logistikos sektoriuje. Įmonė įsidiegė transporto valdymo procesus apjungiančią e-verslo sistemą, kuri pakels darbo našumo ir efektyvumo lygį, užtikrins kokybiškesnį ryšį su klientais ir tiekėjais, didins veiklos apimtis ir konkurencingumą kitų įmonių atžvilgiu. Sistemos dėka galės sėkmingai kelti logistinės veiklos efektyvumą, darbo našumą ir vykdyti tarptautinių santykių plėtrą.

    Tikimasi, kad naujų E-verslo sprendimų diegimas, tobulinant ir plečiant veiklos galimybes transporto sektoriuje, tamps svarbiu tarptautinį bendradarbiavimą skatinančiu veiksniu.